Oswaldo Guayasamín

Oswaldo Guayasamín je významnou osobností v dějinách Ekvádorského kulturního života. Je současníkem Picasovým a jeho tvorba je celosvětově známá a uznávaná. Na to jsou Ekvádorci patřičně hrdí. Kousek od mého dočasného bydliště je jeho dům a stavba na které se výrazně podílel – La Caplilla del Hombre. Byl jsem se tam podívat.

Dům je krásná stavba s výraznými rysy funkcionalismu, a je daleko větší, než se na první pohled zdá. Malíř zde žil a pracoval. Vystavena jsou tu nejen jeho díla, ale i část sbírek z období Inků.

La Capilla del Hombre je stavba neobyčejná. Kaple jako kvádr z žulových kvádříků? Z venku zvláštní a při vstupu dovnitř ohromující svým prostorem. Prostor je pravidelný, čtvercového půdorysu a víceméně prázdný, na stěnách jsou malířova díla ve středu pak je velký kruhový otvor, kterým lze nahlédnout do dalšího, spodního patra. Tento další prostor je stejně velký a stejně impozantní. Sestupuje se do něj schodištěm, které je vedle těchto sálů a nenarušuje jejich působivost. Několik fotek, které jen vzdáleně dokáží přiblížit atmosféru domu a hlavně kaple, je v galerii.

Z posledního obrázku je zřejmé, že se zase blížil odpolední déšť – jižní část města už dostávala svůj příděl. Sešel jsem kousek na hlavní ulici a autobusem se přiblížil domů.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *